Tips para hindi ka mabored


 

Tips para hindi ka mabored 2

 

Ibenta ang phone mo tapos bilhin mo ulit.

 

 


Tips para hindi ka mabored 2

Ibigay ang wallet sa katabi sabay sigaw ng “HOLDUP”!

 


Tips para hindi ka mabored

Makipaglaro ng taguan tapos umuwi sa bahay.

 


Tips para hindi ka mabored 4

Paghiwa-hiwalayin ang sangkap ng 3 in 1 na kape.

 


Tips para hindi ka mabored 5

Uminom ng sleeping pills tapos labanan mo ang antok.

 


Tips para hindi ka mabored 6

Kurutin ang kapatid at unahan mo siyang umiyak.

 


Tips para hindi ka mabored 7

Makipag- jack n poy sa salamin hanggang sa manalo.

 


Tips para hindi ka mabored 8

Itext ang sarili tapos replayan mo ng “HU U?” 

 

 


Tips para hindi ka mabored 9

 

Magsibak ng kahoy gamit ang blade.

 

 


Tips para hindi ka mabored 10

Sunugin ang baha tapos sigaw ng “SUNOG!”


 

Thanks for visiting angsaya.com. Hope you enjoyed reading our quotes! Please like and share- Thanks! 🙂

 

(Visited 268 times, 1 visits today)