Somethin’ Fishy – Pinoy Tagalog Joke, Tagalog Joke


Somethin’ Fishy


Somethin’ Fishy

Somethin’ Fishy
Anong sinasabi ng isda kapag mamamatay na? “Im Da – ing”.

Ano naman ang isdang dehydrated? “TUYO”

Anong isda ang matanda? “Century Tuna”

E ano naman ang mas matanda sa century tuna? “555”

(Visited 707 times, 1 visits today)