Ibon Ft. Juan – Pinoy Joke, Pinoy Tagalog Joke


ibon - a3

Ibon Ft. Juan (Gamit din ng utak Ma’am)

Teacher: May 5 na ibon, binaril ko ang isa, Ilan ang natira?

Juan: Wala ma’am. Wala!

Teacher: Bobo kaba? Alam mo bang magbilang? Isa lang nga ang binaril ko eh!

Juan: Tanga kaba ma’am? Syempre umalis yung ina..Pag ikaw, binaril yung katabi mo steady ka lang ba? Umupo ka dito. Ako ang magtuturo!

(Visited 1,483 times, 1 visits today)